Fotowoltaika

Sprzedaż i montaż urządzeń do fotowoltaiki nowe i używane, panele fotowoltaiczne, elementy mocowania paneli.

Wiele ludzi zadaje sobie pytanie czy warto zdecydować się na ogniwa i panele fotowoltaiczne? Oczywiście, że warto. Ponieważ fotowoltaika to dobra inwestycja, dzięki której obniżą się rachunki za prąd. A to jeszcze nie wszystko. Bo zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) będzie można odsprzedawać do sieci publicznej nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii. Dzięki czemu zyskuje się coś bardzo ważnego, a mianowicie niezależność energetyczną.

A jak działa instalacja fotowoltaiczna? Jest bardzo prosta. Produkowana energia elektryczna przez panele fotowoltaiczne jest możliwa dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Polegającemu na tym, że w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna. Oznacza to, że energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, do czego dochodzi w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się panele słoneczne. Do korzystania z prądu wytworzonego w ten sposób potrzebne są solarny (falownik). Jest to urządzenie, przy pomocy którego prąd stały zostaje przekształcony w prąd zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami sieci publicznej. Jest to taki prąd jaki znajduje się w naszych gniazdkach elektrycznych.